Edward Borowski
Ur. 20 sierpnia 1939 w Czortkowie (województwo tarnopolskie). Jego ojciec był krawcem, matka prowadziła niewielki majątek ziemski koło Czortkowa, kupiony za pieniądze zarobione przez jej rodzinę na emigracji w Stanach Zjednoczonych. W majątku tym Edward Borowski spędził wczesne dzieciństwo. W obawie przed napadami Ukraińców rodzina przeniosła się do Czortkowa. W maju 1945 pierwszym transportem wyjechała na „ziemie odzyskane” i osiedliła się w Krzyżu. Edward Borowski pracował jako kolejarz. W 1980 roku przeszedł na rentę, potem na emeryturę. Mieszka w Krzyżu. Relację Edwarda Borowskiego nagrał Dominik Czapigo.

Fragmenty do słuchania

Przyczyny wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” i droga do Krzyża

Życie codzienne w pierwszym okresie powojennym