Karolina Szostak
Ur. 23 października 1923 w Szlachcińcach koło Tarnopola. W 1942 roku miała zostać wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. By uniknąć wywózki, wyszła za mąż. Po ślubie przeprowadziła się wraz z mężem do Tarnopola, gdzie w 1944 roku przeżyła bombardowanie miasta przez Armię Radziecką. W 1945 roku ze względu na nasilający się konflikt polsko-ukraiński Karolina Szostak z rodziną zdecydowała się wyjechać na „ziemie odzyskane”. W Tarnowskich Górach rodzina rozdzieliła się, rodzice Karoliny Szostak pojechali do Złotowa, ona sama z mężem do Krzyża. Po przyjeździe zamieszkała we wsi Huta Szklana koło Krzyża. Mąż Karoliny Szostak pracował w nadleśnictwie, ona sama zajmowała się domem i dziećmi. Mieszka w Hucie Szklanej.

Fragmenty do słuchania

Przyczyny wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” i droga do Krzyża

Kontakt z ludnością niemiecką

Kontakt z ludnością niemiecką