Regina Tołkacz
Ur. 3 marca 1932 we wsi Matjaszówka (gmina Tucza, powiat Biała Podlaska). Jej ojciec był gajowym, matka zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Regina Tołkacz uczęszczała w czasie wojny do szkoły podstawowej we wsi Żuki. W marcu 1946 z powodu nasilającego się konfliktu polsko-ukraińskiego cała jej rodzina zdecydowała się na wyjazd „na ziemie odzyskane”. Osiedlili się w Kuźnicy Żelichowskiej koło Krzyża. Regina Tołkacz przeniosła się do Krzyża po wyjściu za mąż w 1952 roku i mieszka w nim do dzisiaj. Relację Reginy Tołkacz nagrał Dominik Czapigo.

Fragmenty do słuchania

Przyczyny wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” i droga do Krzyża

Przyczyny wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” i droga do Krzyża

Osiedlenie i zagospodarowanie się

Wyjazd i wysiedlenie Niemców

Życie codzienne w pierwszym okresie powojennym