Bazyli Komarnicki
Ur. 5 lutego 1918 we wsi Matków koło Turki (dawne województwo lwowskie). Jego rodzice pochodzili ze wsi Komarniki. Bazyli Komarnicki ukończył w Matkowie sześć klas szkoły powszechnej. We wrześniu 1939 został zmobilizowany do Wojska Polskiego i dotarł ze swoim oddziałem na Węgry. Tam został wraz z innymi żołnierzami zwolniony z obowiązku dalszej walki i wrócił do rodzinnej wsi. Okupację sowiecką i niemiecką spędził w Matkowie. Na dziewięć miesięcy przed zakończeniem wojny został wcielony do Armii Czerwonej i ponownie trafił na Węgry. Zwolniony wrócił do domu, jednak jeszcze w 1945 roku opuścił rodzinną wieś i wyjechał do Polski. Trafił na „Ziemie Odzyskane” i osiedlił się we wsi Wizany, w której mieszka do dziś. Przez całe życie pracował na gospodarstwie rolnym. Relację Bazylego Komarnickiego nagrał Dominik Czapigo.

Fragmenty do słuchania

Przyczyny wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” i droga do Krzyża

Wygląd miasta tuż po wojnie

Wygląd miasta tuż po wojnie

Osiedlenie i zagospodarowanie się

Żołnierze radzieccy i wojskowa władza radziecka

Powroty Niemców do Krzyża