Eugeniusz Kubiaczyk
Ur. 28 marca 1938 we wsi Sanz w Niemczech (powiat Greifswald, Meklemburgia-Pomorze Przednie). Jego rodzice, pochodzący z Polski Centralnej, znaleźli się w Niemczech jeszcze przed pierwszą wojną światową – wyjechali do pracy. W czasie wojny pracowali jako robotnicy rolni w niemieckim majątku ziemskim, w którym zatrudnieni byli również polscy, francuscy i rosyjscy jeńcy wojenni. Wiosną 1945 rodzice Eugeniusza Kubiaczyka nie zgodzili się na ewakuację w głąb Niemiec i w kwietniu wyjechali do Polski. Po kilku nieudanych próbach osiedlenia się na gospodarstwie rolnym (m in. w Zagórzu koło Drezdenka) dotarli w maju 1945 do Krzyża i tu osiedli na stałe. Eugeniusz Kubiaczyk ukończył w Krzyżu szkołę podstawową, następnie – technikum elektryczne we Wronkach. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Poznańskiej. Przez całe życie pracował w wyuczonym zawodzie, jako inżynier-energetyk: m. in. w odlewni żeliwa w Drawskim Młynie i przedsiębiorstwie Meprozet w Drezdenku. Po przejściu na emeryturę pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Krzyżu. Po 1989 roku był przez jedną kadencję radnym miejskim. Obecnie mieszka w Krzyżu. W wolnym czasie spisuje w formie wspomnień historię swoją i swojej rodziny.

Fragmenty do słuchania

Przyczyny wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” i droga do Krzyża

Przyczyny wyjazdu na „Ziemie Odzyskane” i droga do Krzyża

Osiedlenie i zagospodarowanie się

Kontakt z ludnością niemiecką

Życie codzienne w pierwszym okresie powojennym

Żołnierze radzieccy i wojskowa władza radziecka

Życie codzienne w pierwszym okresie powojennym

Adaptacja do życia w nowym miejscu

Życie społeczne - Kościół, szkoła, administracja

Różne grupy nowych mieszkańców