Warsztaty

Nowa edycja warsztatów historycznych: 14 i 21 września 2010

 

Po udanych warsztatach zrealizowanych w Krzyżu w marcu 2009 roku postanowiliśmy zorganizować ich drugą, zmodyfikowaną edycję. Warsztaty odbędą się w trakcie dwóch spotkań, 14 i 21 września 2010, organizowane będę we współpracy z miejscową drużyną ZHP, a ich adresatem będzie nie tylko młodzież, lecz także nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy kultury i wszyscy pasjonaci lokalnej historii. Głównym punktem programu będzie przygotowanie uczestników do samodzielnego nagrywania wspomnień świadków historii. W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy zapoznają się z metodologią historii mówionej, będą mieli możliwość omówienia potencjalnych problemów i prześledzenia ich na przykładzie istniejących już nagrań, a także przedyskutowania aspektów prawnych i etycznych samego procesu nagrywania. Podczas tygodnia dzielącego dwie części warsztatów nagrają przy pomocy wypożyczonego od organizatorów profesjonalnego sprzętu relację wybranego przez siebie świadka historii. Kolejne spotkanie poświęcone będzie omówieniu powstałych nagrań oraz możliwości wykorzystywania tego typu źródeł w pracy edukacyjnej czy dokumentowaniu lokalnej historii.

Zebrany materiał zostanie opracowany i umieszczony na stronie internetowej www.kreuz-krzyz.pl, zostaną też umieszczone w Archiwum Historiii Mówionej, prowadoznym wspólnie przez Fundację Ośrodka "Karta" i warszawski Dom Spotkań z Historią.

 

Warsztaty odbywać się będą w MGOK w Krzyzu w godz. 17.30-19.00.

Zgłoszenia i informacje: j.chocianowicz@gmail.com, tel. 508 948 615

 

Warsztaty odbędą się dzięki wsparciu niemieckiej fundacji EVZ (Erinnerung-Verantwortung-Zukunft, Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość). W ramach finansowanego przez Fundację programu Geschichtswerkstatt Europa Anna Wylegała i Jakub Chocianowicz z Krzyża wraz z partnerami niemieckim, Sofie Koscholke i Janem Kirchhoffem, realizują obecnie projekt badawczy pt. „Niemiecki Kreuz, polski Krzyż: młodzi pamiętają ucieczkę, deportację i przymusową migrację”. Oprócz warsztatów, częścią projektu są tym razem wywiady z dziećmi i wnukami świadków, którzy w trakcie poprzedniego projektu opowiadali nam o tym, w jaki sposób osiedlili się (Polacy) lub byli zmuszeni wyjechać (Niemcy) z Kreuz/Krzyża.

 

 

Realizowany przez nas w poprzednich latach projekt również miał wymiar edukacyjny. W dniach 26–28 marca 2009 w Liceum im. Majora Henryka Sucharskiego w Krzyżu Wlkp. odbyły się warsztaty historyczne dla młodzieży, zatytułowane „Historia naszego miasta. Krzyż w XX w. oczami swoich mieszkańców”. W warsztatach wzięło udział ponad 20 osób z Liceum oraz z Zespołu Szkół Zawodowych. Podczas zajęć prowadzonych przez edukatorów z Domu Spotkań z Historią z Warszawy, Katarzynę Rychowiecką i Dorotę Dydę, uczniowie poznawali biografie dawnych i obecnych mieszkańców gminy Krzyż Wlkp., pracując w grupach z tekstami wywiadów przeprowadzonych w Krzyżu oraz w Niemczech. Na koniec uczestnicy warsztatów wykonali kolaże przedstawiające losy mieszkańców Krzyża, które prezentowane były na wystawie w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Krzyżu.

Materiały wykorzystywane podczas warsztatów w liceum w Krzyżu – tekstowe i dźwiękowe fragmenty relacji, zdjęcia archiwalne oraz scenariusze lekcji i zajęć, które można na ich podstawie przeprowadzić – dostępne są w postaci pakietów edukacyjnych na DVD. Nauczycieli i animatorów kultury zainteresowanych takim pakietem prosimy o kontakt z realizatorami projektu.

Dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów Pani Barbarze Brzozowskiej z LO im. Majora Henryka Sucharskiego w Krzyżu.